Нещо повече за разстройствата на езиковата обработка

girl-sitting-in-class

Разстройствата на езиковата обработка засягат начина, по който човек възприема и предава информация. Дали е трудност да разберем казаното, или да изразим мислите и идеите си, крайният резултат е един и същ. Посланието е неясно. Тази липса на яснота може да доведе до социални или академични проблеми, които да окажат негативно влияние върху развитието на едно дете. Както с останалите проблеми с ученето, ранното откриване и интервенция помагат на детето да достигне потенциала си.

Трите вида разстройства на езиковата обработка

Има три вида разстройства на езиковата обработка: при възприятието – как сме разбрали нещо, при изразяването – как се изразяваме устно и езиково разстройство (комбинация между разстройството на възприятието и на изразяването). Въпреки че всяко от тях включва слушане и говорене, разстройствата на езиковата обработка не са синоними на загубата на слуха, грешното произношение или разстройствата в развитието на речта или разстройствата от аутистичния спектър. Разстройствата на езиковата обработка са свързани с трудността, която мозъкът изпитва да обработва езика.

Симптоми на разстройството на езиковата обработка при възприятието

 • Трудност да се следват прости инструкции
 • Неангажираност при четене
 • Разсеяност при разговори
 • Объркване при дългите изречения

teenager-frustrated-at-deskСимптоми на разстройството на езиковата обработка при изразяването

 • Често чувство, че една дума е на върха на езика, но не можем да си я спомним
 • Можем да обясним какво означава думата, но не можем да си я спомним
 • Изнервяне, когато имаме много за казване, но не можем да го изразим
 • Ограничен речников запас в сравнение с връстниците
 • Неразвити умения за писане
 • Трудност при четене с разбиране
 • Даване на отговори, които не се свързани с темата на разговор
 • Трудност при разбиране на шеги или сарказъм
 • Изпускане на думи при говорене
 • Грешна употреба на глаголните времена
 • Грешки при словореда в разговор
 • Отговорите на въпроси отнемат прекалено дълго

Както показват симптомите, учениците с разстройство на езиковата обработка имат затруднения в училище и при комуникацията със семейството и връстниците си. Новият материал се преподава по-бързо в час, отколкото учениците с проблеми с езиковата обработка могат да възприемат. Това пречи на резултатите им в училище и води до проблеми с вниманието. Съучениците им също могат да ги изключат от разговорите и дейностите и учениците със затруднения могат да се опитат да избегнат стреса и тревожността, като се отдръпнат от социалните ситуации. В някои случаи, раздразнението от проблемите с комуникацията може да доведе до проблеми с поведението.

Лечение на разстройствата на езиковата обработка

Разстройствата на езиковата обработка са лечими. Аудиолог може да диагностицира трудностите със слуховата обработка или да потвърди липсата на проблеми със слуха. Езиков патолог може да изследва начините, по които детето ви възприема езика и се изразява. Има много ефективни начини за лечение и програми за интервенция, които помагат на деца с разстройство на езиковата обработка. Също така могат да се вземат мерки както в клас, така и вкъщи, като например езикова терапия, упражнения за когнитивните умения като Fast ForWord, отделяне на повече време за отговор на въпроси и за завършване на задачи, употреба на средства за онагледяване на понятията, разделяне на инструкциите на малки стъпки и резюмиране на най-важните факти от изслушан или прочетен текст.

Много е важно да разпознаете разстройството на езиковата обработка и да помогнете на детето си да преодолее трудностите, пред които е изправено. Учениците с разстройство на езиковата обработка често се дразнят на по-големите усилия, които трябва да положат, за да разберат нещата, които според тях са по-лесни за останалите деца. Когато децата приемат факта, че усилията са необходими, за да открият решенията и да започнат да разбират новите неща, това би могло да им дадат надеждата и мотивацията, с помощта на които да продължат напред.

Източник: Gemm Learning

 

И още: