Защо учениците трябва да завършат Fast ForWord Language / Literacy?

Чували ли сте учениците да се оплакват, че упражненията във Fast ForWord Language / Literacy са скучни, прекалено трудни, или прекалено лесни? Учениците могат да измислят много причини защо не е необходимо да ги завършат.

Не им се връзвайте! Истината е, че те искат да се откажат, защото упражненията са трудни и изискват постоянство, за да бъдат завършени.

Когато се изправите пред оплакванията на учениците, трудно можете да се аргументирате защо е необходимо да завършат звуковите упражнения. В крайна сметка, те изглеждат повече като игри, отколкото като учебно съдържание.  Истината е, че тези упражнения са създадени да изглеждат като видео игри, но те не осигуряват просто забавление. Ако децата издържат до края на обучението, ще подобрят когнитивните си умения, уменията за слушане с разбиране,  и разпознаването на звуците. Въпреки оплакванията си, учениците поставят основите на уменията си за четене, които ще им помогнат в класната стая по-късно.

Кои упражнения са звукови упражнения?

sound-exercises

Упражненията във Fast ForWord Language / Literacy не просто подобряват уменията за разпознаване на звуци. Учениците трябва да завършат тези упражнения, дори и ако разпознават и разбират звуците, защото упражненията подобряват и когнитивните умения, които са важни за четенето и за разбирането на смисъла на текстовете, които четем. След като успешно са завършили Fast ForWord Language / Literacy, учениците са подобрили работната си памет, подобрили са вниманието и концентрацията си, уменията си за слушане с разбиране и разпознаване на фонемите – най-малките съставни части на думата, съответствието между буква и звук, както и способността си да разбират разговорен английски и граматика – основополагащи умения, които ще им помогнат да четат по-гладко в бъдеще.

Кои са езиковите упражнения?

language-exercises

 

Учениците изграждат следните когнитивни умения, докато в същото време подобряват езиковите си умения:

  • Подобрено внимание – способността да се концентрират и да възприемат информация
  • Работна памет – способността да запазваш информация за незабавна употреба, жизненоважно умение за ученето
  • Разбиране на звуци – способността на мозъка ефективно и точно да обработва възприетите звуци
  • Последователност – умението да подреждаме информацията, която чуваме, в правилния ред

И още: