Как да се справим с разстройството на слуховата обработка?

auditory-processing-disorder

Fast ForWord Language v2 е ефективен начин за справяне с разстройството на слуховата обработка при децата“, показва ново изследване. Изследването съдържа доказателства, че мозъците на децата се променят по време на осемседмичната програма с Fast ForWord.

Как мозъкът въприема речта?

За да разберете по-добре промените, които учените забялязват, ще бъде полезно първо да обясним как всъщност мозъкът възприема речта. Първата задача за мозъка, когато един човек слуша друг, е да разграничи звуковите сигнали от останалите звуци от заобикалящата го среда. Когато слушаме някого на шумно парти, имаме точно този проблем. Това е kids-whispering-to-each-otherпредизвикателство и в повечето класни стаи. Както знаем, децата не могат да седят напълно мирно. По-малките деца дори се клатят на столовете си и шепнат на децата около тях. Прибавете към това шума, който идва през прозореца или от коридора, и класната стая се превръща в доста шумно място. Част от съзряването на мозъка е способността му да се справя с ненужните звуци. Много деца, които имат разстройство на слуховата обработка, срещат големи предизвикателства именно с това.

Не е съвсем ясно защо някои деца развиват способността да “филтрират“ речта от шума много лесно, а други – не. Аудиолозите знаят, че проблемът произтича от определени части на мозъка и по-специално, от части от мозъчния ствол. Тези части могат да бъдат изследвани с помощта на процес, наречен “слухов отговор на мозъчния ствол“ (auditory brainstem response ABR). Този тест позволява на учените да измерят отговорите на мозъчния ствол към звука с помощта на електроди, поставени на скалпа. Това е важна мярка за звуковата обработка, защото осигурява информация за това колко добре са развити слуховите пътища от ушите до мозъка и колко добре функционират.

В изследване, проведено в Обърнския университет в щата Алабама, САЩ, една от разновидностите на този тест се оказва особено подходяща за диагностициране на разстройство на слуховата обработка при деца с проблеми с ученето и езика. Тя се нарича BioMARK. С помощта на тази процедура учените могат обективно да измерят дали определена интервенция подобрява уменията за слушане и дали променя отговора на мозъчния ствол към речта.

Изследването: могат ли интервенциите да помогнат при разстройство на слуховата обработка?

improved-auditory-processingЦелта на учените в Обърнския университет е да проверят дали разстройството на слуховата обработка може да бъде третирано с помощта на дадени интервенции. В изследването участват четири деца с разстройство на слуховата обработка. Учените провеждат тестове с помощта на батерия за слухова обработка, езикови тестове и тестове за интелигентност преди и след осемседмичната терапия с Fast ForWord Language to Reading v2. Те използват и BioMARK тестовете преди и след Fast ForWord, за да определят дали отговорът на мозъчния ствол е засегнат от интервенцията.

Резултатите от изследването

fast-forword-languageТехните резултати са много впечатляващи. Децата, които завършват всички тестове преди терапията, осемте седмици терапия, всички тестове след нея и BioMARK тестовете, показват видим напредък в уменията си за слухова обработка. Например децата показват напредък в тест, създаден да оценява слушането на двама души, които говорят едновременно. Те също разпознават по-добре думи, които не са много ясни – като слушането на телефона, когато връзката е лоша. Те подобряват и уменията си за разпознаване на звукови модели и за запомняне на сложни изречения. И нещо важно за родителите и учителите – едно от децата показва видим напредък в теста за невербална интелигентност и в способността си да следва сложни инструкции.

Тези резултати се появяват само осем седмици след началото на програмата. Най-убедителната част от изследването е откритието, че резултатите от BioMARK тестовете също се променят значително при децата. Промените са положителни, което означава, че отговорът на мозъчния ствол на децата се добрижава до този на невротипичните деца. Това са тези деца, при които няма симптоми за разстройство на слуховата обработка, които да засягат езиковите умения и слушането. С други думи, осемте седмици с Fast ForWord стават причина за появата на невропластични промени в мозъчната функция. И промените се случват в обастите на мозъка, които са специфични и важни за правилното слушане и езиковата обработка.

Източник: Scientific Learning

 

И още: