Успехите на майка и син от България в борбата с аутизма – трети месец с Fast ForWord

Цветан* е на осем години и страда от високофункциониращ аутизъм. Марина – майката на Цветан – ни разказа за предизвикателствата, с които са се справили, и за резултатите, които забелязва само след няколко седмици терапия с Fast ForWord.

Аутизъм

Дълго време търсех подходящ начин за справяне с високофункциониращия аутизъм на сина ми. Преминахме през процедури с барокамера, изпробвахме всички програми и терапии, които открихме, но ефектът беше почти незначителен и краткотраен. В крайна сметка реших, че нищо не губя, ако изпробвам Fast ForWord. В началото на месец септември 2017 г. синът ми започна обучение с Neuro Therapy.

На третата седмица след началото на терапията забелязах, че Цветан започна да се интересува какво означават някои думи, стана по-комуникативен и отворен към света.

В края на месец октомври забелязах, че има съществена промяна в поведението на Цветан и оценките му в училище, вследствие използването на Fast ForWord. Определено има промяна в чуването на звуците, звуковата обработка и езиковите умения. Той започна да помни по-добре, повиши вниманието и концентрацията си, по-уверен е и по-лесно взема решения. В началото се чудех как ще го задържа 20-30 минути на компютъра, защото имаше проблеми с вниманието. Сега той играе с Fast ForWord петдесет и повече минути на ден без никакви проблеми.

*С цел поверителност имената на лицата в статията са променени.

Анализ и коментари на резултатите

Поздравления за майката, която за нас е героиня, защото успява да мотивира и ангажира сина си по изключителен начин. Много са малко родителите, които имат толкова силна връзка с децата си и са толкова всеотдайни. За изминалите почти три месеца, Цветан успя да достигне до трето ниво, въпреки че имаше доста предизвикателства във всяко от нивата. Начинът, по който той се справи с тях, благодарение най-вече на майка му Марина, е забележителен.

Без да имам медицинско образование, разчитайки на натрупания почти две годишен опит, мога да кажа, че резултатите на децата видимо се различават според вида на техните затруднения. Резултатите на Цветан са типични за деца от аутистичния спектър. За тях едно или две упражнения са изключително лесни и вместо за планираните 20-30 сесии, те ги завършват за 3-4 сесии (виж упражнение Hoop Nut от графиката по-долу). В този случай аз казвам, че тези деца са гениални. Определено децата със специфични нужди са различни от другите и тази разлика кара повечето хора да се страхуват от тях и да ги избягват. В крайна сметка, това са едни прекрасни и различни деца. Графиката на упражненията при деца без затруднения е диагонал, като продължителността на едно ниво може да варира между 20 и 30 сесии. Естествено, има изключения, където едно ниво се преминава за 10 дни, но това се случва рядко.

Друго интересно наблюдение е, че след всяко преминато ниво, графиката на децата със специфични нужди все повече се приближава към графиката на децата без затруднения, тоест следва диагонал. Тази тенденция се вижда и от резултатите на Цветан за следващите две нива.

Графика на прогреса – дете от аутистичния спектър.

В първо ниво предизвикателства за Цветан бяха упражненията Robo-Dog и Ele-Bot, в които напредъкът започва чак след 21 дни упражнения. Това също е типично за децата със специфични потребности и е свързано с начина, по който работи мозъкът, и използването на мозъчната пластичност (невропластика).

Графика на прогреса на дете без затруднения (невротипично)

Robo-Dog подобрява слуховото разпознаване на думи, както и разпознаването и разбирането на чутите звуци. Ele-Bot подобрява умението за слушане с разбиране и работната памет. Двете упражнения са важни за слуховата обработка, защото са свързани с краткотрайната памет, извличането на информация от дълготрайната памет, бавната и бързата обработка на поредица от звуци. Както се вижда от графиката по-долу, Цветан среща значителни предизвикателства с разграничаването на фонеми, както в началото на думите (initial sounds), така и в края на думите (final sounds). (В началото на упражнението той е направил 863 успешни от 1072 опита да разпознае фонемите в началото на думите (80%) и 545 успешни от 748 опита да разпознае фонеми в края на думите (73%). В края на упражнението, той се справя блестящо, като е направил 45 успешни от 52 опита да разпознае фонеми в началото на думите (86%) и 165 успешни от 188 опита да разпознае фонеми в края на думите (88%). Резултатите му при естествена реч също са отлични – 108 успешни от 116 опита да разпознае фонеми в началото на думите (93%).

Мозъкът е като мускул, който ако не се тренира, губи своята форма. Не е възможно да имате хубава и стройна фигура, ако не се движите и спортувате. Същото правило важи и за мозъка. Друго важно нещо за мозъка е голямата конкуренция. Това означава, че ако дадена част от мозъка не се използва, то съседните по-активни невронни зони  я “окупират” и започват да я използват за свои нужди. Това, което се наблюдава при тези две упражнения, е, че след натрупване и много упражнения в продължение съответно на 26 и 36 дни без видими резултати, Цветан “изведнъж” започва да се справя и то блестящо с упражненията, които са го затруднявали. След това “чудо”, той успява да се справи с тези упражнения. За така наречения “престой”, през който той няма видими резултати, в мозъка му са се изграждали невронни връзки и той се е подготвял за големия скок.

Терапията чрез Fast ForWord е резултатно ориентирана и в реално време разбира кои упражнения и задачи в тях са предизвикателство за ученика. За да премине едно упражнение или ниво, ученикът трябва да постигне поставените цели. Програмата открива кои са предизвикателствата и чрез мозъчната пластичност трайно третира източника на затрудненията и резултатите от нея остават за цял живот. Симптомите (поведенческите резултати) изчезват от само себе си. Паралелно, през цялото време се подобряват когнитивните умения на ученика, което е важна част от цялата терапия.

По-долу следват резултатите за второ ниво, като графиката следва тенденцията с всяко преминато ниво, резултатите да се доближават до тези на деца без затруднения.

Графика на прогреса – 2-ро ниво: Fast ForWord Language to Reading v2

Същата тенденция за приближаване на резултатите на децата със специфични нужди към резултатите на деца без затруднения се наблюдава и при третото ниво:

Графика на прогреса – 3-то ниво: Fast ForWord Reading Level 1

Заключение

В статията са използвани различни източници и информация с цел сравнение на резултатите. Не се споменават имена и друга информация, защитена от Закона за личните данни. Идеята на статията е изцяло положителна и нейните цели са фактите:

  1. Колко е важна ролята на родителите и/или терапевтите в лечението на дете със специфични потребности. Аз бих обобщил, че това е важно за всички деца, независимо дали имат специфични нужди! Ангажираността и мотивацията на детето най-вече зависят от родителите му и/или терапевтите му.
  2. Още в първо ниво разпознаваемостта на фонемите достига до 93%, като в началото е била 71%.
  3. Графиката на прогреса доказва тенденцията, че с всяко преминато ниво, резултатите на ученика се доближават до тези на деца без затруднения.
  4. Третирането на източника на затрудненията с Fast ForWord, чрез невропластика (невронна или мозъчна пластичност), води до активиране на определени невронни зони в мозъка и изграждането на нови невронни връзки с други зони. В дългосрочен план това води до поведенчески промени и намаляване на симптомите.
  5. В началото детето е играло по 18 минути на ден и постепенно е достигнало до 54 минути на ден.
  6. Подобряването на когнитивните умения води до цялостна положителна промяна.
  7. Факт е, че съществени резултати се появяват след употребата на Fast ForWord.
  8. Факт е, че в продължение на години, детето многократно е преминавало през терапии и в началото на обучението си с Fast ForWord, разпознаваемостта на фонемите е едва 71%.

Ние не отричаме ролята на всички терапевти и считаме, че без тях би било много трудно, дори невъзможно да се постигнат тези резултати. Дори напротив, имаме ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА за терапевти: https://goo.gl/SBzyNo

Резултати на част от упражненията от 1-во ниво: Fast ForWord Language v2

Резултати на част от упражненията от 2-ро ниво: Fast ForWord Language to Reading v2

Резултати на част от упражненията от 3-то ниво: Fast ForWord Reading Level 1

И още: