Майка и син от България, на път да се справят с дислексията – втори месец с Fast ForWord

dyslexiaКубрат* – синът на Виолета – се разболява от детска абсансова епилепсия (малки припадъци) на петгодишна възраст. До този момент той продължава медикаментозно лечение, с леко подобрение. В първи клас се установяват и смесени разстройства на училищните умения (дислексия, дискалкулия, дисграфия и диспраксия). Преди да започне терапията с Fast ForWord, Кубрат е с ресурсно подпомагане без особени постижения.

В началото на октомври 2017 десетгодишният Кубрат започва терапия с Fast ForWord. Един месец по-късно майка му забелязва първите промени. Синът й има по-добър фокус, той е по-концентриран, отговаря по-бързо на въпроси, зададени устно, пише по-добре под диктовка и чете по-дълги текстове.

След месец и половина терапия неговите социални и комуникационни умения значително се подобряват: „Синът ми е емоционално по-стабилен, преобладава доброто настроение, има готовност за разширяване на контактите с нови хора“ – споделя Виолета. Разбирането на чути звуци се подобрява, заедно със звуковата обработка и езиковите му умения.

Попитахме майката какво друго се е променило при Кубрат:

  • По отношение на паметта – започнаха да се връщат стари спомени с много детайли.
  • Разказва повече и с желание за минали и настоящи събития.
  • Успява да запомни по-сложни указания, без да му се напомня.

На въпроса „Как Neuro English/Therapy промениха вас и детето ви?“, Виолета въодушевено отговаря: „Отново сме по-близки, както преди болестта! Той е открит, споделя без страх, шегува се, играе повече с по-малката си сестра. Чувства се по-уверен във всичко, с което се занимава, дори иска да разширява знанията си.“

Виолета ни разказа, че за да мотивира Кубрат, му е обяснила, че по цял свят живеят хора с неговите затруднения и тази програма им е помогнала. Също така тя му е казала, че той е специален и си има ЛИЧЕН ментор, който наблюдава работата му. В случай, че прави упражненията редовно, старае се и подобрява собствените си РЕКОРДИ и за НАГРАДА ще получи още нови и по-интересни игри.

Виолета споделя, че „Обучението е лесно достъпно (онлайн), а игрите приковават вниманието на децата. Всяко начало е трудно, а синът ми бърза да се откаже. Затова стоя близо и натискам. Дъщеря ми иска и на нея да й купя „специална“ игра като на бати, когато стане ученичка! На свой ред, батко й и дава да си „цъкне“ някой път, тайно от мен разбира се!“

Виолета вярва, че Neuro Therapy е огромна помощ в дългия път с борбата с дислексията. Тя споделя: „Обучението осигурява стабилност, самоувереност и, надявам се, повече поощрения от учителите в училище (досега са доста пестеливи). Подкрепа срещнах единствено от логопеда, с която Кубрат работи от две години. Тя се зарадва, че Кубрат ще ползва Fast ForWord, а самият той й обясни игрите си – с голямо въодушевление! Мнението й е, че от всичко, което сме опитвали досега, Neuro Therapy ще даде най-бързи, добри и трайни резултати!

* С цел поверителност имената на лицата в статията са променени.

Анализ на резултатите

Fast ForWord L2 Completion History

От графиката, както и от отчетите, може да се направят следните заключения за Кубрат:

  • Той отлично се справя с Hoop Nut (100%), чиято цел е разпознаване на чутите звуци в думата, разбирането на звуците и звуковата памет (чутото да се запомни, съхрани и повтори).
  • Много добре се справя с Moon Ranch (57%), което упражнение подобрява разпознаването и разграничаването на фонемите, като увеличава скоростта, с която ученикът разпознава и разбира бързи, последователни промени в звука.
  • На едно от трудните упражнения, което е свързано с лексика и граматика, той се справя много добре, като е постигнал 56% при Space Commander, чиято цел е подобряване на умението за слушане с разбиране и паметта.
  • Sky Gym (18%) помага за разграничаването на поредица от звуци. Подобрява скоростта, с която ученикът разпознава и разбира бързи, последователни промени в звука, както и запомняне реда, в който е представена серия от звуци.
  • Whalien Match (15%) подобрява разпознаването и разграничаването на фонемите, слуховото разпознаване на думи и звуковата памет.
  • Ele-Bot (7%) подобрява умението за слушане с разбиране и работната памет.
  • Robo-Dog (5%) подобрява слуховото разпознаване на думи, както и разпознаването и разбирането на чутите звуци.

Мозъкът е като мускул, който ако не се тренира редовно губи силата и способностите си. Това може да се види от упражнението Sky Gym, което е едно от трудните за децата със специални нужди и по-специално дислексия. В продължение на 20 дена, той е на 0% и в един момент мозъка започва да разпознава звуците.

Показаната графика е типична за децата с дислексия, където линиите с резултатите са ориентирани хоризонтално. При хора без затруднения, линиите са ориентирани по диагонал. При аутизъм, има линии от целия спектър, като характерното е, че има 1-2 упражнения, които се приключват за 3-4 сесии, вместо за 20-40 дни.

По-долу следват резултати от упражненията:

Sky Gym-1
Sky Gym-2
Hoop Nut
Moon Ranch
Space Commander
Whalien Match
Ele Bot
Robo Dog-1

 

Robo Dog-2

 

Robo Dog-3

И още: