Какво е приложен поведенчески анализ?

kid-playing-with-flashcards

Доста програми и лечения сe препоръчват за деца с аутизъм. След обширно изследване, професионалистите в тази област препоръчват комбинация от няколко метода, за да се удовлетворят индивидуалните нужди на всяко дете. Един от тези методи е приложният поведенчески анализ (Applied Behavior Analysis). Обикновено хората свързват този метод с агресивното поведение на някои деца, но това не е всичко.

Приложният поведенчески анализ (ППА) е една от най-всеобхватните и ефективни алтернативи за хората с аутизъм. Въпреки че ППА е най-ефективен, когато се започне с него преди петгодишна възраст, той може да донесе ползи и на деца от предучилищна възраст, дори и на възрастни. Поведенията, на които се обръща внимание, варират между дейности като миенето на зъбите и обличането до управлението на времето. За по-големите ученици може да включва дори готвене и работни умения. Методът е базиран на научни изследвания и включва академични упражнения, полезни умения за ежедневието, комуникацията, речта и когнитивните способности.

Приложният поведенчески анализ в три части

kid-playing-with-legoПриложният поведенчески анализ включва три части: стимул (молба, нареждане), поведение в резултат на стимула (отговор или липса на отговор) и последствие (обикновено под формата на награда). Въпреки че не може да изгради емоционалните умения, ППА е полезен за подобряване на грижата за себе си, играта, комуникацията, ежедневните умения в допълнение на намаляването на неподходящото поведение. Целта на ППА е да научи децата на умения, които да помогнат за развитието им и за придобиването на по-голяма степен на независимост и най-доброто възможно качество на живота.

ППА не е лекарство. Основава се на теорията, че правилното поведение може да се овладее в училище, вкъщи или в рамките на дадената общност с помощта на научни принципи. Уменията са разделени на малки стъпки, по време на които участниците получават награди за правилното си поведение. Например правилният отговор на думите „Моля, седни“, може да бъде награден с време, през което детето играе с любимата си играчка. Когато думите са повторени, правилният отговор трябва да доведе до същата награда.

Според Autism Speaks типичната сесия на приложен поведенчески анализ продължава 2-3 часа и включва упражнения, в които всеки аспект на интервенцията е съобразен с уменията, нуждите, интересите, предпочитанията и семейната ситуация на ученика. Структурираното време за всяка от задачите се случва в кратки интервали (3-5 минути). Учениците получават по 25-40 часа терапия седмично. Тази терапия може да бъде използвана за осигуряване на допълнително упражняване на уменията и за затвърдяването им.

Резултатите варират

След 30-годишни изследвания, ефективността на приложния поведенчески анализ за намаляване на лошото поведение и увеличаването на комуникацията, ученето и правилното поведение е доказана. Както и при останалите терапии, програми и лечения резултатите варират при различните деца. Когато обмисляте дали да използвате дадена програма, трябва да разберете в детайли какво включа и как се провежда. Въпреки че ППА има своите критици, много родители смятат, че е важна част от образованието на децата им.

 

И още: