Програма за аутизъм, одобрена от австралийското правителство

happy-girls-and-boys

През 2010 г, Fast ForWord е одобрена и финансирана от правителството на Австралия като програма за ранна намеса при деца под 7-годишна възраст с разстройства от аутистичния спектър.

“Едно изследване показва, че след упротребата на Fast ForWord деца с аутизъм подобряват езиковите си умения до нормалните нива. Друго пилотно изследване, в което вземат участие 100 деца с аутизъм, показва, че Fast ForWord оказва значителен ефект и върху симптомите на аутизма. Вниманието на децата се подобрява. Чувството им за хумор се подобрява. Те стават “по-свързани“ с хората около тях. Те подобряват и контакта с очите, започват да поздравяват хората и да се обръщат към тях по име, да им говорят и да казват “Довиждане“ на края на срещите си. Изглежда, че децата започват да усещат какво е чувството да живеят сред други човешки същества.“ – Откъс от глава 3 на „The Brain That Changes Itself“ (“Невероятният мозък“, изд. “Изток – Запад“), световен бестселър от Норман Дойджи.

Децата с разстройства от аутистичния спектър имат нужда да развият сетивните си умения (зрение, осезание, вкус и слух). Те изискват взаимодействие със слуховите сетивни умения. Децата с аутизъм често се затрудняват да възприемат разликите между звуците (разстройство на слуховата обработка). Това е важен компонент от тяхното внимание, памет и езикови затруднения.

Понякога те имат и затруднения с ученето, свързани с вербалната и невербалната комуникация, социалните взаимодействия и креативността.

Fast ForWord е популярна програма за аутизъм, защото тя се насочва към езиковите затруднения и затрудненията с обработката, които стоят в основата на диагнозата аутизъм.

Fast ForWord помага на много деца от аутистичния спектър, като подобрява езиковите им умения и вниманието им. Родителите виждат видимо подобрение на езиковата функция. Децата с аутизъм харесват програмата заради визуалните ефекти в упражненията и често повтарящите се задачи. Децата, диагностицирани с генерализирани (первазивни) разстройства на развитието, могат да подобрят и говорните си умения след употребата на програмата Fast ForWord.

Въпреки че резултатите варират при децата с аутизъм, нашите програми почти винаги дават резултат, защото мозъкът винаги отговаря на стимулите, които упражненията създават. Нашите цели са:

  • По-добри езикови и социални взаимодействия
  • Ефективно четене
  • Подобрен фокус

Науката зад Fast ForWord

Д-р Майкъл Мерзеник, един от създателите на Fast ForWord, прави следното разтърсващо откритие:

Децата с разстройства от аутистичния спектър допускат същите езикови грешки и грешки при четене като връстниците им без аутизъм, само че те ги допускат по-често.

Това е повратна точка за семействата на деца с аутизъм. След като Fast ForWord може да подобри когнитивните умения на децата без аутизъм, което се доказва с функционална магнитно-резонансна томография (fMRI), защо тези програми да не се използват за помощ и на деца с аутизъм?

Интензивност, която променя мисленето и ученето

За разлика от останалите програми за аутизъм, които се изпълняват с помощта на специалист, Fast ForWord използва мощни алгоритми, които се адаптират и реагират прецизно на всеки клик. Софтуерът, базиран на години изследвания за моделите на учене и поведението на мозъка, предизвиква децата с аутизъм да обработват по-бързо и по-бързо – всеки клик има значение. По този начин се създава интензивност, която надхвърля резултатите, които могат да се постигнат при обучението със специалист.

Вижте видеото, което показва ефекта от Fast ForWord при деца с аутизъм.

Източници:

И още: