Как пластичността на мозъка помага за лечението на дислексия?

brain-plasticity

Човешкият мозък остава „пластичен“ през целия живот на човека. Това означава, че той може да се променя и да създава нови невронни пътища. Това води до нови идеи в изследванията на пластичността на мозъка и на дислексията.

Пластичността на мозъка означава, че специфични области в мозъка може да станат по-активни с практика. Например за да се научите да свирите на музикален инструмент, трябва да се упражнявате редовно. В резултат на това се увеличава дейността на мозъка и умението се подобрява с времето.

Новите връзки в мозъка служат за съхранение на спомените и това позволява научаването на нови умения и ни позволява да изпълняваме нови задачи. Затова с практика, задачите стават по-лесни и изискват все по-малко концентрация и съзнателно усилие.

Каква е връзката между пластичността на мозъка и дислексията?

Четенето е сложна дейност, която включва няколко функции и системи в мозъка, и затова някои хора имат затруднения с него. Най-новите научни изследвания показват, че когато четем, активността в дадени области в мозъка се увеличава. Това означава, че с правилните методи децата с дислексия могат да се научат да четат по-гладко.

Най-често срещана дислексия на развитието има биологичен характер, въпреки че някои от факторите на външната среда също са определящи за нея. Децата с дислексия обикновено имат затруднения с четенето на отделни букви или думи. Те също грешат определени звуци и се затрудняват да подредят буквите в дума и думите в изречение.

Дислексията се смята от експертите за разстройство на развитието на езика. Хората с дислексия трудно разпознават и разграничават фонемите (най-малките звуково неделими части от състава на думата). Те също не могат да четат написани фонеми и да формират думи от тях и се затрудняват със звуковата обработка и обработката на бързопроменящи се звуци.

the-work-of-the-brainИзследвания на мозъчната активност

Изследвания с магнитен резонанс позволяват на учените да установят кои части на мозъка се използват при четенето и разпознаването на думите и звуците. Примерите включват:

Massachusetts Institute of Technology

22 деца с дислексия и 23 деца, които могат да четат нормално, са изследвани. Средната им възраст е 10 години. Децата, които четат нормално, показват увеличена дейност в челния дял на мозъка в отговор на бързи звукови промени. При децата с дислексия има малко или няма увеличение на дейността в тези области на мозъка.

Yale Center for the Study of Learning and Attention

Изследванията показват повече мозъчна активност в лявото полукълбо при децата, които четат нормално, отколкото при децата с дислексия, когато чуват измислени думи, които не се използват в ежедневното общуване.

Как упражненията във Fast ForWord могат да помогнат?

За щастие, изследванията с магнитен резонанс показват как по-малко активните области в мозъка на децата с дислексия могат да увеличат активността си след упражненията във Fast ForWord. Изследвания, публикувани в Neuropsychologia, показват, че децата показват увеличена мозъчна дейност в левия теменен дял, която е близо до нормалните нива, след 100 часа упражнения.

Също така, изследванията на д-р Елис Темпъл показват, че упражненията във Fast ForWord подобряват уменията за четене и езиковите способности и водят до увеличена дейност в лявото полукълбо на мозъка. Те също показват „огледален образ“ на дейността в части от дясното полукълбо, които обикновено не участват в обработката на звуците.

Програми за дислексия за деца

Изглежда, че много области в мозъка се активират при обработката на езика. Новите изследвания в областта на пластичността на мозъка и дислексията показват, че с правилните упражнения децата с дислексия могат да подобрят уменията си за четене и за обработка на езика.

Източник: Gemm Learning

И още: