Списък за родители: Детето ви има ли затруднения с ученето?

Списък с най-често срещаните симптоми

Съставихме следния списък, за да обобщим най-често срещаните симптоми, които родителите забелязват при децата си, и да им помогнем да разберат дали детето им има нужда от помощ.

Изпрати ми списъка в PDF формат

Прочетете внимателно следните твърдения и посочете колко често се наблюдава съответното поведение в ежедневието на детето ви със следните опции: Никога, Рядко, Понякога, Често или Винаги.

 • Не разбира какво му казвате.
 • Има нужда да повторите инструкциите, които му давате.
 • Не разбира шегите ви.
 • Трудно разбира дълги изречения.
 • Има нужда да повтаряте въпросите си.
 • Затруднява се да повтори история, която е чул/а, в правилната последователност.
 • Не може да завършва дълги изречения.
 • Затруднява се да каже същото нещо по различен начин (да перифразира).
 • Трудно се досеща за точната дума.
 • Произнася често срещани думи погрешно.
 • Обърква се на шумни места.
 • Трудно провежда разговори с другите.
 • Има поведенчески проблеми.
 • Липсва му/й увереност.
 • Избягва групови дейности.
 • Трудно се концентрира.
 • Трудно произнася думи.
 • Трудно чете.
 • Трудно пише.
 • Не може да разкаже какво се е случило през деня в училище.

Ако сте посочили Понякога, Често или Винаги на няколко от тези твърдения, има вероятност детето ви да среща затруднения с ученето и най-вероятно има нужда от помощ. Fast ForWord може да бъде полезен на детето ви да подобри уменията си във всички тези области и да избегне затрудненията в училище.

 

И още: