Какво трябва да знаят учителите за мозъка?

Наскоро публикувано изследване измерва информираността на учителите за мозъка и за откритията на неврологията. Откритията са направени въз основа на интервюта с учители в Обединеното кралство, Гърция, Турция, Холандия и Китай. Те показват, че учителите имат много погрешни схващания за мозъка. Констатациите отразяват резултатите от проучване с участие на учители от САЩ. Според тях учителите в американските училища имат същите погрешни схващания.

Прилагането на откритията на неврологията в практиката в класната стая е нещо, което получава все по-голямо внимание. За съжаление, повечето програми за обучение на учители не включват много дискусии за мозъка или как резултатите от изследванията в областта на неврологията могат да се използват, за да помогнат на учениците да се представят по-добре. Този пропуск е документиран в изследователския доклад на Националния съвет за акредитация на учителското образование (NCATE).

Докато четях истории за това как погрешните схващания на учителите са потенциално вредни за учениците, се запитах кои факти за неврологията биха били най-важни за коригирането на тези погрешни схващания. Ето три невромита – погрешни схващания, които учителите имат за мозъка – заедно с неща, което те трябва да знаят за мозъка:

Невромит 1: Използваме само 10% от нашия мозък.

Какво трябва да знаят учителите: мозъкът е „пластичен“ и постоянно се променя. Всичко, което се случва в класната стая, физически променя мозъците на децата. Учителите трябва да знаят повече за това, за да се възползват от тази невероятна пластичност.

Невромит 2: Трябва да преподаваме по един начин на децата с по-добре развито ляво полукълбо на мозъка и по друг начин на децата с по-добре развито дясно полукълбо на мозъка.

Какво трябва да знаят учителите: Учителите трябва да преподават на целия мозък, не само на лявото или дясното му полукълбо. Има много различни начини да преподават различен материал. Ако учителите нямат задълбочено разбиране за разликата между процедурната памет и декларативната памет и значението й в класната стая, те трябва да разберат какви са последиците за преподаването и ученето.

Невромит 3: Детският мозък се свива, ако детето не пие 6-8 чаши вода на ден.

Какво трябва да знаят учителите: Физическите упражнения имат огромно влияние върху развитието на мозъка. Отделянето на време през деня за активна физическа активност е по-вероятно да подобри академичните постижения на учениците, отколкото пиенето на определен брой чаши вода. Децата обикновено пият течности, когато са жадни. Същото, което правят и възрастните.

Източник: Mybrainware

И още: