Защо децата не обичат да четат?

Ключът към гладкото четене е автоматизирането на процеса

Помислете колко инциденти щяха да се случват, ако карането на колело изискваше да мислим за непрекъснатото движение на педалите по посока на часовниковата стрелка или за това как да си движим ръцете, за да поддържаме баланса.

Ум, който трябва да се фокусира върху тези дейности, ще се пренатовари и ще пропусне препятствията по пътя. Това със сигурност ще доведе до грешки. Всичко това, което се случва в съзнанието, не само ще направи карането на колело трудно, но също и ужасяващо.

От друга страна, с малко практика, тези умения ще се автоматизират. Това означава, че ще се извършват от подсъзнанието, без да е необходимо да мислим за тях. Това прави карането на колело не само лесно, но и забавно.

Същото важи и за четенето.

Ако трябва да мислим как звучи всяка сричка във всяка дума, ще трябва да се концентрираме. Това е изтощително и отегчително. Освен това, значително намалява скоростта на четенето, пречи на разбирането и разваля удовлетворението от четенето.

Само когато декодирането е автоматично, подсъзнателно, четенето може да бъде лесно и забавно. Автоматизирането на четенето не само позволява много по-лесно декодиране, но и позволява на ума да разбира и мисли на по-високо ниво, като прави текста по-интересен и стимулиращ читателя.

Също така, автоматичното декодиране е първата стъпка към четенето с разбиране и към навика да четем, който остава за цял живот.

Новите цели в образованието изискват автоматизирането да се случи по-рано

Както Гай Клакстън посочва в книгата си „Какъв е смисълът от училището”, от учениците вече се изисква доста повече от гладко четене. Целта на образованието сега е да създаде ентусиазирани, любопитни и креативни ученици, които учат през целия си живот.

Любовта към ученето не може да се развие, ако някой аспект на ученето – четене, слушане, внимание, писане, мислене – е труден за ученика. Любовта към ученето изисква автоматизиране на всички основни когнитивни умения и умения за учене.

Автоматизирането на четенето невинаги идва естествено

Автоматизирането на четенето и ученето изисква добро разбиране на звуците, което от своя страна изисква много добри умения за езикова преработка. Ако можете да слушате, без да се напрягате, и да четете, без да се концентрирате, значи сте постигнали автоматизирането на процеса. За повечето деца преработката, свързана със слушането на текст, участието в разговор и слушането на учителите е достатъчна, за да достигнат необходимото ниво на автоматизиране.

За много деца обаче, тези обикновени възможности да развият уменията си за езикова преработка, които се изискват за автоматизирането на четенето и ученето, не са достатъчни. За тях езикът е всичко, но не и автоматизиран – слушането в час е изтощително, а четенето е трудна работа. Това изисква концентрация, прави слушането, четенето и мисленето изтощително и неефективно. Тези трудности често не се проявяват в речта, а само в четенето и/или ученето, където ефективността на преработката е по-висока.

От автоматизиране на процесите към увереност в ученето

Най-вероятно, докато детето ви порасне, ще се е упражнявало достатъчно и процесите ще са се автоматизирали. За съжаление, това забавяне в развитието често идва прекалено късно, за да промени поведението към ученето и евентуалните последствия в училище.

Колкото по-скоро детето автоматизира уменията, толкова по-добре. Най-добрият подход за това са упражненията по четене и четенето на „правилните книги”. Ако четенето е прекалено трудно и детето не иска да се упражнява, тогава е време да потърсите помощ. Програми като Fast ForWord подобряват уменията за преработка на езика, необходими за автоматизирането на четенето.

И още: