Как четенето и грамотността подобряват мозъка ни?

Четенето не е умение, което сме естествено програмирани да развием – като ходенето или говоренето. То е сравнително ново еволюционно умение в историята на човечеството и се развива преди около 6 000 години. За сравнение, развитието на говора при хората датира от преди 300 хиляди години. Смята се, че говорът се развива съвместно с използването на инструменти, защото и двете изискват сложен двигателен контрол.

 „В този момент, мозъкът ви извършва невероятен подвиг – четене. Четири или пет пъти в секунда, погледът ви спира, за да разпознае една или две думи. Вие, разбира се, не знаете за този объркан прием на информация. Само звуците и значенията на думите достигнат вашето съзнание,” пише д-р Станислас Деан в книгата си “Reading in the Brain” (2009).

През 2010 г. д-р Деан публикува изследване, което търси отговор на въпроса дали четенето подобрява мозъчната функция. Той също търси отговор на въпроса дали пространството в мозъка, което умението да четем „заема“, би могло да бъде използвано за нещо друго в нашето еволюционно минало?

Изследването на Деан

Деан и неговия изследователски екип използват функционална магнитно-резонансна томография (fMRI), за да измерят как мозъкът реагира на различни стимули, сред които писмен и говорим език, лица, къщи и инструменти в група от грамотни и неграмотни възрастни. Десет са неграмотни, 22 са се научили да четат като възрастни, а 31 са се научили да четат като деца.

Тяхото проучване генерира редица забележителни заключения.

Грамотността – без значение в кой етап от живота на човек е придобита – подобрява мозъчната функция по три начина:

  1. Подобрява организацията на зрителната кора. Тази област е разположена в задната част на мозъка и обработва визуална информация.
  2. Позволява на частта от мозъка, която отговаря за говоримия език да се активира чрез писмени изречения.
  3. Прецизира как мозъкът обработва говоримия език.

Като знаем как грамотността е свързана с умения като говор и визуална обработка, ние можем да разберем по-добре учениците си и да им помогнем по най-добрия начин.

 

И още: