Fast ForWord за аутизъм

Софтуер за аутизъм, основан на неврологията

Децата с аутизъм правят същите грешки в езика и четенето като децата без аутизъм, само че грешат по-често. Следователно, софтуер , който помага на езика и четенето на софтуер и е ефективен при деца, които не могат да четат гладко, може да бъде и ефективен при деца с аутизъм.

Нашият софтуер Fast ForWord е онлайн програма за обучение за подобряване на езиковите познания и четенето на английски език.

Fast ForWord и невропластичността

Мозъкът на детето се променя в отговор на новите преживявания и  предизвикателства. Тази способност се нарича невропластичност. Тя е открита едва през последните 20 години и се прилага за всички академични нива и всички възрасти.

Фокусът при деца с аутизъм е процесът на преработка на звуците в мозъка

Една от най-разпространените когнитивни слабости при децата с аутизъм е тяхната слухова обработка, затова се използва като биомаркер за аутизма. Забавянето на слуховата обработка присъства без значение дали детето показва трудности с речта и езика.

Забавената обработка на звуците създава неяснота в това, как децата разбират звуците. Това влияе върху слушането и четенето с разбиране. Получената неефективност при слушане и четене е изтощителна за деца с аутизъм и отвлича вниманието им от мисленето и ученето, докато четат или слушат.

Колко бързо ForWord подобрява преработката?

Fast ForWord използва принципите на неврологията за промяна на мозъка и уменията му за обработката.

Ефективната обработка прави слушането по-точно и по-малко изтощително, четенето – по-естествено и по-лесно за разбиране.

Neuro English ще разработи протокол, персонализиран според нуждите на вашето дете. Софтуерът за аутизъм е адаптивен – с малки стъпки, собствено темпо, упражненията увеличават скоростта и точността на обработка до скоростта на естествения език.

Това е идеален подход за деца с аутизъм, които предпочитат самостоятелното обучение. Има два сегмента:

  • Когнитивно развитие. Всички деца започват с Fast ForWord Language v2 и Fast ForWord Language to Reading, където се развиват критични когнитивни умения като работна памет, внимание, както и умения за обработка и последователност.
  • Четене. След като завършат първите две нива, децата с аутизъм ще преминат на нивата за четене. Те работят върху както върху разбирането, така и върху правописа, граматиката и езиковите конструкции.

Научни доказателства за ефикасността при аутизъм и синдром на Аспергер

Макар да е имало стотици проучвания за ефективността на Fast ForWord, досега само няколко се фокусират върху аутизма.

Съществуват редица поведения, характерни за хората с аутизъм – нарушено социално взаимодействие, словесни и невербални комуникационни закъснения, повтарящо се поведение – както и затруднения при четене и учене, които не са уникални за аутизма, но често срещани при него.

Елиминирането на всички симптоми на аутизма не е реалистично и това не е целта на нашите упражнения за аутизъм. Нашият софтуер се стреми да подобри разбирането на езика, четенето и ученето. Това не е лесно, като се има предвид наличието на множество проблеми, които пречат на напредъка в ученето.

Обърнете внимание, че упражненията  ни за аутизъм изискват повече време, за да дадат необходимите резултати, отколокто при деца, които не могат да четат. Това е така, защото много деца в аутистичния спектър трудно навлизат в упражненията. След като детето ви успее да взаимодейства успешно със софтуера, то ще напредва със своето собствено темпо. Упражненията се адаптират, добавяйки скорост и сложност в малки стъпки.

Проучването, показано в тази диаграма, показва, че децата, диагностицирани с нарушения на развитието (PDD-NOS), постигат значителен напредък в езиковите си умения, след като използват програмата Fast ForWord Language v2.

Нашите резултати от Fast ForWord

Нашите индивидуализирани планове се развиват стъпка по стъпка. Когнитивните и езиковите основи са на първо място, четенето и подобряването на лексикалните умения следват след тях. Поради това може да отнеме няколко месеца резултатите да се появят.

И още: