Музикалното обучение и когнитивните способности

Дебатът за музиката и нейните ползи за развитието на ранните когнитивни способности бушува вече в продължение на почти две десетилетия. Може ли класическата музика да превърне децата в по-умни, по-ефективни ученици? Днешните изследвания показват, че точният отговор е, че това е грешен въпрос. Въпросът е следният: Какви са разликите в ефектите от пасивното слушане на музика и активното музикално обучение върху когнитивните способности?

Пасивно слушане

Откакто френският изследовател д-р Алфред А. Томатис, в неговата книга издадена през „Pourquoi Моцарт?“ (1991) изказа твърдението, че слушането на музиката на Моцарт може да подобри работата на мозъка, много учени търсят доказателства в подкрепа на твърденията му. Две години по-късно, психологът от  Университета на Калифорния в Ървайн Франсис Рошър публикува резултати, показващи, че пасивното слушане на музиката на Моцарт подобрява умствените способности на учениците.

Откритията привличат вниманието, но изследователи от целия свят са силно скептични по отношение на заключенията на Рошър. Днес многобройни изследвания доказват, че пасивното слушане на музика няма да превърне мозъка на бебето в мини компютър.

Активно обучение

Всичко това не води до заключението, че няма образователна полза от музиката. За щастие активното музикално обучение, като например уроците по пиано има съществени ползи за мозъка на децата, както и възрастните. Както знаем, че мозъкът е пластичен. Той се променя въз основа на това как е трениран.

Миналата година екип от европейски учени, публикува проучване, озаглавено „Музикалното обучение влияе на езиковите умения на 8-годишни деца. Повече доказателства за пластичността на мозъка“. Изследователи тестват 32 немузикални деца девет месеца, за да открият дали зецата са предразположени към музиката, както и да измерят ефектите от музикално образование върху немузикалните функции на мозъка.

Те установяват, че само шест месеца официално музикално обучение има положително влияе върху речта на изследваните деца. По-конкретно, музикално обучените уши на субектите им позволяват да различават по-добре разликите между звуците. Освен това, тези изследвания подкрепят идеята за пластичността на мозъка, която показва, че дори и за кратки периоди на обучение могат да имат голямо въздействие върху мозъчната функция.

Но как музикалното обучение засяга езика при възрастните? Отново, изследването ясно подчертава положителният ефект от музикалното обучение и потвърждава, че пластичността на мозъка продължава и в зряла възраст:

Значимостта на всички тези изследвания е ясно показва, че не само трябва да слушате музика, но и да създавате своя. Ще бъдете възнаградени с всичко, което музиката може да предложи, и  ще подобрите мозъчната си функция като бонус.

И още: