Как умението да четем подобрява функцията на мозъка?

Знаете ли, че в училище не само научаваме нова информация, но също и подобряваме мозъчната си функция? Разбира се, материалът по предмети като география и математика е много важен. Оказва се обаче, че умението да четем, е много по-полезно от всяко друго умение. Последните изследвания на невролога Станислас Деан показват, че то всъщност подобрява начина, по който мозъкът ни функционира по няколко критични начина.

Д-р Деан и неговите колеги са сравнили мозъчна функция на бразилци и португалци, които могат да четат, с тези, които никога не са се научили да четат. В изследването учените използват функционален магнитен резонанс, за да се измерят мозъчната функция на възрастни, докато те отговорят устно и писмено на различни зрителни задачи. Участниците в проучването са представители на различни социално-икономически статуси (SES), така че да бъдат представителна извадка. Тридесет и един от участниците са били грамотни от детството, двадесет и двама са се научили да четат като възрастни, и десет никога не са се научили да четат (са неграмотни).

Това, което откриват е, че части на мозъка, които всички ние използваме, за да обработваме визуалната информация, са по-силно изразени сред възрастните, които са можели да четат като деца или са се научили като възрастни. Те откриват също, че уменията за слушане са по-добри сред двете групи четящи хора, отколкото сред тези, които не могат да четат. Освен това, хората, които могат да четат, възприемат звуците в речта много по-точно от останалите.

Това изследване е важно най-вече за тези от нас, които се интересуват от образование. То ни помага да разберем какво е значението на четенето в образователния процес, но може би още по-важно, то ни помага да обясним защо децата, които не могат да четат, изостават в повечето учебни предмети. Според изследванията на Деан, умението да четем помага за изграждане на части от мозъка, които са от съществено значение за слушането и наблюдението. Ученици, които изпитват трудности да четат, вероятно ще имат затруднения да разбират уроците, които им преподават в клас. По този начин те са въпрепятствани по три начина – те не могат да се научат да четат, така че няма да могат да четат, и е вероятно да имат трудности и с другите форми на обучение.

Друг въпрос е защо децата се затрудняват да четат. Деан включва в изследването хора с различен социо-икономически статус, както и такива, които са се научили да четат като възрастни. Но в Съединените щати и в други страни, където образованието е задължително за всяко дете, стои въпросът защо някои деца смятат четенето за толкова трудно.

Две нови изследвания дават яснота по този въпрос и са свързани с изследванията на Деан. Барт Боутс и колегите му от университета в Льовен в Белгия ще публикуват своето изследване в списание Research in Developmental Disabilities. То показва, че деца, които в детската градина имат проблеми с слуховото възприятие, вероятно ще бъдат диагностицирани с дислексия, докато станат трети клас в училище.

Касандра Бийе и Тери Белис също са публикували изследвания за връзката между слуховото възприятие и дислексията в списание Journal of Speech, Language, and Hearing Research през февруари 2011. И двете изследвания показват, че проблемите с разбирането на бързи промени звука, като тези, които често чуваме в речта, по-късно правят четенето още по-сложно. Научните изследвания на Деан показват, че децата, които се затрудняват да четат в крайна сметка изостават в училище, тъй като слуховите умения не се развиват, което се отразява на цялостните им умения за учене в училище.

Повечето от нас биха се съгласили, че една от най-важните задачи на децата, когато започнат училище, е да се научат да четат. Това ново изследване ни помага да разберем, че четенето на първо място зависи от уменията за слушане и като се подобрява, ги доизгражда.

Програмата Fast ForWord също е базирана на тези открития и има убедителни доказателства за ползите от нея от различни независими изследователски лаборатории. Четенето изгражда мозъчната функция, която е  от съществено значение за слушането и ученето. Колкото по-рано базисните когнитивни умения на учениците се развият, толкова повече успехи ще постигат в училище в бъдеще.

 

И още: